4D Cinema

4D Cinema

จากโรงภาพยนต์ 3 มิติ สามารถนำ ผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนราว กับผู้ชมเข้าไปอยู่ในซีนจริง แต่เทคโนโลยี โรงหนัง 3 มิติสามารถทำได้เพียงภาพ และเสียง หากสิ่งที่ยังขาดคือการ สัมผัสกับร่างกายผู้ชม เช่นน้ำ ลม หิมะ หรือการจำลองการสัมผัสตาม ร่างกาย จึงเป็นที่มาของการเกิด โรงภาพยนต์ 4 มิติ

4D Cinema 4D Cinema
4D Cinema 4D Cinema