Virtual Reality

VR - Virtual Reality

เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ทำให้ การสัมผัสประสบการณ์ Interactive Media เสมือน จริงที่สุด

Virtual Reality Virtual Reality

VR เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอ หรือแสดงสินค้ามากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น application บนมือถือ เกมส์ ภาพยนต์ การแสดงสินค้า

เราสามารถพัฒนาและประยุกต์ VR ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ ทั้งในส่วนของเนื้อหา การพัฒนาติดตั้งระบบ จนถึงการใช้งานอุปกรณ์ VR ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

Virtual Reality Virtual Reality

Virtual Reality